Empresa

En una societat global i un panorama econòmic complex, el sector empresarial precisa, cada cop més, d’informació estratègica per a la presa de decisions i la consecució dels seus objectius, alhora que minimitzar riscos i amenaces, tant internes com a externes, optimitzar els recursos i mantenir la seva posició de mercat.

Brinvest és la solució professional i especialitzada a aquestes necessitats, posant a la disposició d’empreses i professionals la nostra experiència de 30 anys investigant assumptes empresarials.

INVESTIGACIONS
 • Infidelitat del personal
 • Control de Baixes i absentisme Laboral
 • Competència deslleial / Duplicitat
 • Fuites de informació
 • Control de Xarxa Comercial (Delegacions, Agents)
 • Informes pre-laborals
 • Productivitad / Rendiment Laboral
 • Contraespionatge industrial
 • Sabotatges
 • Control d’Actividats
 • Falsificació de Marques
 • Frau Informàtic
 • Desaparició de materials y efectes
 • Compra programada / Mistery Shopper
 • Intel·ligència Corporativa
 • Due dilligence
 • Serveis d’ordre intern (veure secció “Oficina d’Afers Interns ®”)
OFICINA D’AFERS INTERNS
BRINVEST posa a disposició de les empreses la seva OFICINA D’AFERS INTERNS®, divisió pionera i especialitzada en el disseny estratègic i la preparació específica d’agents d’ordre intern, operatius la missió dels quals consisteix a infiltrar-se dins l’organització sol·licitant a fi d’obtenir aquesta informació “de primera mà” que difícilment podria obtenir-se des de l’exterior.
La nostra OFICINA D’AFERS INTERNS® li proporcionarà agents entrenats específicament en serveis d’infiltració els qui, després d’incorporar-se a la seva empresa mitjançant adequada justificació, iniciaran una rigorosa i discreta tasca investigadora a fi d’identificar l’origen d’aquells fets o circumstàncies conflictives que la seva organització estigui patint, tals com:
 • Frau intern
 • Sabotatge
 • Desaparició de materials
 • Conflictes laborals
 • Descens de rendiment
 • Situacions irregulars
Call Now Button