Infraccions a la LAU

La Llei d’Arrendaments Urbans i, supletòriament, el Codi Civil, determinen els drets i obligacions de les parteixes intervinents en l’arrendament d’immobles, ja sigui d’habitatges o de locals de negoci.

 

L’incompliment de les clàusules contractuals o l’actuació contrària als preceptes legals, pot implicar la resolució del contracte d’arrendament i l’exigència de responsabilitats.

 

En BRINVEST som especialistes en la Recerca d’Infraccions a la Llei d’Arrendaments Urbans, recopilant totes les proves oportunes per proporcionar, a la part perjudicada, els mitjans adequats per defensar els seus drets enfront dels tribunals.

Investigacions
 • Informes de solvència d’arrendataris
 • Duplicitat de domicili
 • No ús d’habitatge
 • Cessió no autoritzada
 • Dedicació a uns altres finis
 • Localització d’arrendataris
 • Execució d’obres sense consentiment
 • Subrogació inconsentida, total o parcial
 • Traspàs il·legal
 • Incompliments del contracte d’arrendament
 • Informis de conceptuació del futur arrendador
 • Localització d’inquilins morosos
 • Activitats molestes, nocives, il·lícites…
Call Now Button