Investigacions

Brinvest ofereix la major qualitat, discreció i eficiència possibles en la realització de serveis d’Investigació Privada, fruit de l’experiència acumulada des de 1984. El nostre principal objectiu és proporcionar als nostres clients les proves documentals precises per a la defensa dels seus legítims interessos, mitjançant la confecció d’informes d’investigació que resultin concloents tant en l’àmbit privat com a judicial. Totes les investigacions són desenvolupades exclusivament per personal especialitzat, professional i degudament acreditat, entrenat en l’actuació operativa i la utilització dels més avançats mitjans tècnics.
Infidelitat del personal
Control de Baixes Laborals / Absentisme
Competència deslleial / Duplicitat
Fuites de informació
Control de Xarxa Comercial (Delegacions, Agents)
Informes pre-laborals
Productivitat / Rendiment Laboral
Contraespionatge industrial
Sabotatges
Intel•ligència Corporativa
Serveis d’ordre intern (veure secció “Oficina d’Afers Interns ®”)
Desaparició de materials
Responsabilitat civil en general
Reconstrucció d’accidentss
Simulació de sinistres
Incapacidats fraudulentes
Control de risc i recuperacions
Control de seqüeles
Infidelidats de parella
Impagament de Pensions
Custòdia de menors / Règim de visites
Modificació de mesures
Conductes dubtoses
Control de fills
Informes pre-matrimonials
Delictes privats
Localització de demandats
Delictes contra la Propiedad Intel·lectual i Industrial
Localització i evaluació de testimonis
Succesions societàries fraudulentes (aixecament del vel)
Infracció a la LAU
Alçaments de béns i fallides fraudulentes
Localització de béns
Duplicitat de domicilis
Subarrendaments
Subrogacions
Cesions o traspassos
Dedicació a altres usos
No uso de vivienda
Cerca localització de deutors
Insolvèncias fingides
Fallides fraudulentes
Alçament de béns
Informes pre-judicials i de conceptuació
Informes de solvència
Continuïtat empresarial encoberta
Informes de riescos i solvència
Cerca d’administradores i empresas
Responsabilitad econòmica
Investigació de mercat
Ciber-Investigació (investigació forense, e-evidence, Internet, delicte informàtic)
Falsificacions
Anónims
Deutors en parador ignorat
Insolvèncias fingides
Fallides fraudulentes
Informes pre-judicials i de conceptuació
Informes de solvència, tant de persones físiques com jurídiques.
Criminalística Forense(Briforensic ®)
Delictes contra la Propietat Intel•lectual i Industrial
Pèrits Judicials (Litigation Support ®)
Investigacions tècniques (detecció de microfons, vigilància electrònica,…)
Call Now Button