Briforensic criminalistes

BriForensic és la divisió de Brinvest Investigacions ®  especialitzada en la confecció d’Informes Pericials en matèria de Criminalística i Ciències Forenses.

BriForensic compta amb personal qualificat i acreditat (Pèrits Judicials) així com amb laboratori propi per al desenvolupament de les més avançades tècniques forenses, encaminades a la reconstrucció d’un fet i la seva plasmació en dictamen pericial.

Coordinats amb la divisió de Brinvest Detectius, podem complementar la confecció dels nostres informes pericials amb l’obtenció de proves mitjançant les més avançades tècniques  científiques.

SERVEIS

Call Now Button