El fet d’acudir als detectius privats “infiltrats” entre els treballadors dels grans grups de distribució a Espanya, ha augmentat notablement en els últims temps amb l’objectiu de donar per finalitzat l’augment de robatoris i furts en les seves companyies.

Tal com ens mostra El Confidencial Digital, el que ha portat les empreses, en especial les més grans, a contractar especialistes en investigació privada, ha estat l’augment dels casos de furt dins les mateixes empreses, el que provoca un alt nivell de pèrdues econòmiques.

Indagacions internes en tals empreses són les que han provocat que el recurs a detectius en referència a aquests temes hagi augmentat. Les pèrdues han arribat als 60.000 euros mensuals en el cas concret d’una de les grans superfícies més conegudes del país.

S’ha xifrat l’augment de robatoris i furts en un 23%, els quals la seva explicació principal pot ser deguda al descontent existent tant a nivell personal com a nivell professional, de la mateixa manera que la situació econòmica existent, el que provoca que els treballadors cometin furts en les seves pròpies empreses.

A Brinvest s.l. contem amb un departament especialitzat en infiltracions en l’àmbit empresarial, la nostra contamos con un departamento especial dedicat a les infiltracions en l’àmbit empresarial, la nostra Oficina d’Asuumptes Interns.

En quant a la utilització de càmeres ocultes i seguiments, ens comenta El Confidencial Digital, que són els directors de seguretat de la companyia en qüestió els que proposen que es contracti a un detectiu privat per a que s’infiltri a la companyia.

Font original: http://www.elconfidencialdigital.com