La tendència dels detectius privats ha canviat en els últims temps i és que molts manifesten que han passat de perseguir infidelitats a buscar qualsevol tipus d’indici sobre la possible existència de delictes de caràcter econòmic o de caràcter urbanístic. Per a veure la noticia a la seva font original faci click aquí.